Heeft u goed financieel inzicht?

Home / Blog / Heeft u goed financieel inzicht?

Financieel inzicht in uw eigen organisatie op niveau?

Bij veel MKB ondernemingen ontbreekt het ”de ondernemer” aan een belangrijk financieel inzicht in zijn organisatie. Als ondernemer is het niet verstandig om alleen maar uit te gaan van de door uw boekhouder of accountant gemaakte jaarrekening. De jaarrekening wordt achteraf gemaakt terwijl u tijdens het jaar eigenlijk steeds zicht wilt hebben hoe uw onderneming er voor staat. Zodat u indien nodig tijdig kan bijsturen.

Budgetten op orde?

Natuurlijk maakt u plannen op basis waarvan u middelen toekent aan diverse activiteiten. U heeft doelen voor omzet en winst en heeft budgetten bepaald om de kosten te kunnen bewaken. Echter de wereld om u heen is constant in beweging, uw plannen worden daardoor regelmatig in de war geschopt. Of er doen zich nieuwe mogelijkheden voor. Kortom u bent aan het ondernemen en wilt snel kunnen inspelen op veranderingen.

U heeft behoefte aan informatie die u helpt beslissingen te nemen. Informatie die u inzicht geeft in de stand van zaken en welke kant het op gaat. Kortom, u heeft behoefte aan betrouwbare managementinformatie.

Heel veel (ERP) systemen hebben de mogelijkheid om op management niveau financieel inzicht te geven hoe de organisatie er voor staat. Deze management rapportages kunnen over het algemeen zo worden ingericht dat u snel een beeld kunt krijgen over uw omzet, inkopen en bedrijfskosten en resultaten. Deze overzichten kunnen over het algemeen vergeleken worden met dezelfde situatie van het vorig jaar.

Deze overzichten zijn net zo vaak op te vragen als u wenst en geeft u een stuur in handen. U kunt zo bij voorbeeld snel inzicht krijgen in:

  • Hoe verhoudt uw omzet zich t.o.v. vorig jaar
  • Zijn de gemaakte kosten conform uw verwachting
  • Hoe verhoudt uw bruto of netto resultaat zich

Maakt u optimaal gebruik van uw ERP systeem?

Doordat ERP systemen ook constant in beweging zijn en er jaarlijks nieuwe mogelijkheden aan toegevoegd worden, kan het geen kwaad u van tijd tot tijd af te vragen of u wel alles uit uw ERP systeem haalt. Dikwijls betaalt u er wel gewoon voor! Zonde…

Kunt u sturen op basis van de informatie of geeft het alleen een overzicht van het verleden? Kent uw boekhouder of financiële medewerker de ”ins en outs” van het systeem of lukt het niet geavanceerde rapportages te maken?

Uw omgeving is constant in beweging. U ook? Zorg dat u meer toegevoegde waarde uit uw ERP systeem haalt. Wij helpen u graag!

DOOR JEFFRY MEHZIC – JME Consultancy

Geef een reactie