SWOT Analysis

Home / Portfolio / SWOT Analysis
SWOT Analysis

Sterkte- en zwakte analyse

Wij stellen bij een sterkte en zwakte analyse vast, of actie nodig is voor een strategie van verandering. Bij een SWOT-analyse worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van een organisatie of een product in een markt benoemd, samen met de belangrijkste kansen en bedreigingen. Heeft u al eens een SWOT op uw onderneming losgelaten?

SWOT Analysis

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Een SWOT-analyse confronteert externe kansen en bedreigingen met de interne sterkten en zwakten op de wijze die hierna is afgebeeld.

Waar toegepast

Een SWOT-analyse kan feitelijk op elk product, ieder mens en elke organisatie worden toegepast. Het kan dus gaan over grote organisaties maar ook over bijvoorbeeld een merk frisdrank.

Een voorbeeld voor een cola-product

  • Kans op succes, er kan iets en wij kunnen dat: Bijvoorbeeld: ouderen aanboren als nieuwe doelgroep voor Cola.
  • Succes wordt bedreigd: er kan iets niet, maar we hebben verweer. Bijvoorbeeld: er komen steeds meer frisdrankmerken, maar wij hebben sterke variaties van ons product, zoals cola met limoen.
  • Succes laten liggen: er zijn mogelijkheden maar hebben geen antwoord. Bijvoorbeeld: er is een trend om alleen gesubsidieerde gezonde drank toe te laten op scholen en in automaten.
  • Kans op falen: we worden bedreigd en we kunnen niet verdedigen. Bijvoorbeeld: Cola raakt uit de mode; men stapt over op energy-drank.
SWOT Analysis

Een SWOT-analyse wordt vaak gebruikt om een eerste grof beeld te krijgen van de strategische issues of kritieke succesfactoren. Afhankelijk van de rol die klanten, leveranciers en dergelijke in de specifieke organisatiecontext spelen, kan een meer gedetailleerde analyse per object plaatsvinden.

SWOT Analysis

Persoonlijke aanpak

Wij behandelen graag samen met u de specifieke analysemethoden geschikt voor uw onderneming en zullen met u dit sterkte en zwakte analyse proces doorlopen. Wij staan u bij, van de ontwikkeling van een bedrijfsfilosofie, tot en met de invoering van een kwaliteitsmanagement systeem. Een maximale ondersteuning die u bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering nodig heeft.

Fit

Wij maken uw onderneming fit voor de toekomst. Heeft u er ook zin in?

Contact Us