Fifth Party Logistics model in aantocht

Home / Blog / Fifth Party Logistics model in aantocht
Fifth Party Logistic model in aantocht

Fifth Party Logistics model in aantocht

Het is mij opgevallen dat het logistieke landschap niet voor iedereen duidelijk is. Zeker niet voor 'outsiders'. Ondertussen wordt iedereen wel dagelijks met logistiek geconfronteerd. Al is het maar dat pakketten keurig op tijd bij u thuis, in het magazijn, uw 'warehouse' of 'yard' arriveren. Logistiek is heel dynamisch en in toenemende mate ICT driven.

Verschuiving logistieke landschap

Het logistieke landschap verschuift steeds, vooral vanwege de voortschrijdende ICT mogelijkheden.

In deze post probeer ik uit te leggen wat een 5PL toevoegt aan het logistieke netwerk. In latere posts wil ik dieper ingaan op actuele software functionaliteit. Van 1PL tot en met 4PL in een oogopslag.

De infographic hiernaast geeft duidelijk weer wat de traditionele Party Logistics voor de supply chain kunnen betekenen.

De 5PL toegevoegd aan het logistieke landschap

Wat is een 5PL? De 5PL lijkt op de 4PL. Het is een relatief nieuwe term die circuleert in de supply chain wereld.

Een 5PL dienstverlener ontwikkelt, organiseert en implementeert logistieke oplossingen in opdracht van en in nauw overleg met een opdrachtgever of contractant met een focus op gebruikmaking van de laatste technologie. Hiervan spreken we wanneer de stap gezet wordt van aanvoerketens [supply chains] naar aanvoernetwerken [supply chain networks]. Een 5PL dienstverlener staat in voor het beheer van netwerken van supply chains.

De industriële speler doet een beroep op derden voor het aanleveren van strategische, innovatieve logistieke oplossingen en concepten. Het Fifth Party Logistics model in aantocht... Een 5PL wordt ook vaak in verband gebracht met e-business.

Fifth Party Logistics model in aantocht

Wat is de technologie ingezet door 5PL's in de supply chain?

Een 5PL optimaliseert supply chains en bestuurt netwerken van supply chains met een scherpe e-business focus rondom alle logistieke operaties, anders dan de 3/4PL's en de moedermaatschappij, bijvoorbeeld een producent of retailer. From Supply Chain to Value Network.

Fifth Party Logistics Model in Aantocht

Wat voegt een 5PL aan waarde toe in de supply chain?

Het doel van de 5PL is om zichtbaarheid [visibility], samenwerking [collaboration] en voorspelbaarheid [predictability] te realiseren tussen supply chain netwerken en in het hele supply chain netwerk met maximale gebruikmaking van e-business [bijvoorbeeld: supply chain portals en webshops] en data-analyse [werken met big data]. Dus het verbeteren en versterken van informatievoorziening om op de juiste tijd de juiste acties te kunnen nemen. Uiteraard mag een non-conformity dashboard voor performance-management en bijsturen niet ontbreken!

De toegenomen beschikbaarheid van verschillende data [zowel op transactieniveau als content en informatie] kan steeds sneller en beter worden geanalyseerd door beschikbare ICT-tools. Genoemde data-analyse levert inzicht in tactische en strategische regie en stuur mogelijkheden in de keten. Hierdoor kunnen op tijd en smart aanbevelingen worden gedaan en acties worden ondernomen in de supply chain.

Het hoeft geen uitleg dat deze ontwikkelingen -extended supply chain visibility- een stap voorwaarts zijn in de focus op winstgevendheid [ROI] van de leveringsketen en in het supply network.