What You Need Is What You Get

Home / Blog / What You Need Is What You Get

WYSIWYG en WYNIWYG

| ERP systemen zijn in de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld van voorraadsystemen, via MRP1 (wie kent de term nog), MRP2 naar ERP en SCM [supply chain management software]. Hierbij is de functionaliteit van de software steeds verder uitgebreid. In veel gevallen vond deze uitbreiding van functionaliteit plaats door de bestaande software aan te passen, de software in een nieuwe jasje (internet) te hijsen of aan te vullen met interne of externe BI software. Tot echt nieuwe ontwikkelingen heeft dit tot nu toe in veel gevallen niet geleid. In hoofdlijnen onderken ik het volgende:

Software sterk transactioneel ingericht

  • De software bestaat uit een groot aantal schermen en is sterk transactioneel ingericht. Je moet vaak veel schermen doorlopen om iets voor elkaar te krijgen. Soms weet je niet meer precies waar je zit.
  • ERP systemen zijn niet gericht op het verwerken van real time gegevens.
  • Onder het mom van het feit dat de software gemaakt is voor de best ingerichte bedrijfsprocessen, wordt gesteld dat in plaats dat de software moet worden aangepast, een onderneming zich aan moet passen aan de software. De standaard software zou dan veel verschillende bedrijfsprocessen moeten kunnen ondersteunen. Let wel: Veel software is ontwikkeld vanuit een financieel oogpunt en in eerste instantie gebouwd voor “fietsenfabrieken” [discrete manufacturing | stuklijst, BOM en routing].
  • Ondanks de term Business Intelligence [BI], is veel software vooral gericht op registratie en soms op de analyse van de voorhanden gegevens. Ik zie de slimheid daarvan niet zo in. Wij denken dat software:

What You Need Is What You Get

  • Het liefst de informatiebehoefte van een gebruiker vanuit één [1] scherm moet ondersteunen.
  • De stand van zaken zoveel mogelijk real time moet weergeven.
  • Moet werken volgens het WYNIWYG (WHAT YOU NEED IS WHAT YOU GET)-principe en niet het WYSIWYG (What You See Is What You Get)-principe. Software moet zich aanpassen aan de optimale bedrijfsprocessen voor een specifieke onderneming en op eenvoudige wijze kunnen worden aangepast aan de toekomstige ontwikkelingen daarvan. Maatwerk is hierbij uit den boze.
  • Software moet aangeven welke verbeteringen of veranderingen in de bedrijfsprocessen moeten plaatsvinden om snel te kunnen reageren op wijzigingen in de producten, de markten en de bedrijfsprocessen.

DOOR IR. EVERT VAN BALLEGOOIE, CPIM