Een smart Schenkingsplan bedenken

Home / Blog / Een smart Schenkingsplan bedenken

Het kan van belang zijn om een smart schenkingsplan op te stellen. Tijdens uw leven kan schenken van (een deel van) uw vermogen om verschillende redenen wenselijk, verstandig of zelfs aantrekkelijk zijn. Wij beschrijven in dit artikel drie redenen.

Fiscale reden (rationeel)

Een goed argument om te schenken is dat u wilt voorkomen dat uw kinderen uw vermogen na uw overlijden moeten delen met nog een “kind” namelijk de belastingdienst. We hebben het dan over een toekomstige successiebesparing. Het is in deze situatie wel belangrijk om vast te stellen welk bedrag u, financieel gezien, zelf kunt missen. Het is niet de bedoeling dat u zelf moet gaan bezuinigen. Wij kunnen samen met u bepalen welk bedrag u jaarlijks kunt schenken. Ook is schenken op papier een optie. Uitgangspunt is en blijft uw eigen financiële planning .

Emotionele reden

Een ander argument, wat ook een heel mooi gebaar is, is dat u tijdens uw leven wilt genieten van de vermogensoverheveling. Het is fijn om te te zien dat uw kinderen of kleinkinderen leuke of belangrijke dingen kunnen doen met het geschonken bedrag. Ook hierbij geldt dat u vast laat stellen welk bedrag u zelf kunt missen.

Financiële reden

Tot slot noemen wij dit argument. De ervaring leert dat ouders het fijn vinden om de kinderen te helpen bij het verkrijgen van een nieuwe woning of te helpen bij de kosten van een studie. Het is steeds moeilijker voor jongeren om een woning te financieren. U kunt er dan voor kiezen om uw kinderen een bedrag te schenken zodat zij in ieder geval in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek.

Wanneer u over dit laatste onderwerp meer informatie wenst dan adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Punten van aandacht bij een smart schenkingsplan bedenken:

Schenking

 • Wat bezit ik en hoe is dit vermogen samengesteld? Wat zijn mijn schulden?
 • Aan wie ga ik schenken en hoe?
 • Ontvang ik zelf nog gelden in de toekomst? Erfenissen?
 • Wat heb ik zelf nog nodig de komende jaren?
 • Hoeveel mag ik belastingvrij schenken per jaar aan mijn (klein) kinderen?
 • Kan ik ook lopende ( oud regime) lijfrente- en koopsompolissen gaan schenken?
 • Mogen of kunnen mijn (klein) kinderen de geschonken bedragen zelf beheren en is dit wenselijk ?
 • Wat zijn de fiscale en financiële gevolg van schenkingen voor alle partijen?
 • Wat zijn de mogelijkheden tot beïnvloeding van de zogenaamde ”Vermogenstoets” die van toepassing is bij een opname in een AWBZ instelling?
 • Schenken op papier: wat houdt dit nu precies in?
 • Wat is een uitsluitingsclausule bij schenken?
 • Schenken? Of toch maar uitlenen?

Vrijstelling voor schenkingen 2016 aan:

Kinderen €5.304
Kinderen 18 tot 40 jaar (leeftijd partner jonger?) €25.499
Kinderen 18 tot 40 eenmalig voor aankoop huis of voor studie maximaal tot €53.000
Overige verkrijgers (kleinkinderen, zussen, broers etc. ) €2.122

Schenkbelasting 2016:

Schenkbedrag
 • Echtgenoten
 • Partners
 • (Pleeg)kinderen
Kleinkinderen Overig
0-121.296 10% 18% 30%
Meer dan 121.296 20% 36% 40%

MERLYN professionals in financiële planning

Brigitte van Ast FFP

Brigitte van Ast FFP | Beau Rit Beheer B.V.

Geef een reactie