Offshore Logistics 4-0 binnen handbereik

Home / Blog / Offshore Logistics 4-0 binnen handbereik
Offshore Logistics 4-0 binnen handbereik

Offshore Logistics 4-0 binnen handbereik

In de logistiek was samenwerken altijd al heel belangrijk zoals u waarschijnlijk weet. Niets nieuws dus en het dateert al uit de voor Nederland belangrijke VOC tijd. Door innovaties in de logistiek, toegenomen complexiteit en veeleisende klanten staat samenwerken nog hoger op de agenda. Gegevens of data worden voor de keten partijen steeds belangrijker.

IoT

Er is sprake van verregaande integratie van technologieën, Internet of things (IoT) en nieuwe en andere partijen in de supply chain.

Kostenreductie

Een gemeenschappelijke cloud voor de industrie om gegevens te delen wordt steeds meer noodzakelijk. Offshore Logistics 4-0 binnen handbereik voor smart companies. Supply chain management & collaboration is een must om kosten terug te dringen!

Waar gaat het om in de offshore branche

Offshore betekent letterlijk 'aflandig'. Dus met offshore werken wordt werk bedoeld dat niet op land wordt uitgevoerd. Offshore werk vindt plaats op zee. Dat geeft het werk een aantal belangrijke aspecten die zich niet voordoen bij aanlandig werk. Denk aan extreme weersomstandigheden en het werken op grote diepte.

In de offshore wereld moet alles robuust en sterk zijn vanwege de genoemde omstandigheden. Vanzelfsprekend moeten service & onderhoud, om de peperdure processen en activiteiten niet te verstoren, goed zijn geregeld. Er is bijvoorbeeld sprake van een drijvende voorraad reserveonderdelen. Is deze voorraadadministratie wel goed in beeld?. Hoe verloopt de communicatie tussen betrokken ketenpartijen onderling?

Offshore Logistics Cloud Software

Belangrijke offshore activiteiten

Het gaat dus om activiteiten die plaatsvinden op afstand van de kust. Meestal gericht op exploratie en winning van olie en gas. Maar in toenemende mate ook van mining, wind- en getijdenenergie

De activiteiten zijn onder te verdelen in een mijnbouw deel. Ook wel drilling genoemd. Een ander deel van de activiteiten zijn de olie- en gasplatforms. En er is een maritiem deel, zoals duikondersteuning schepen, platform bevoorradingsschepen, pijpenleggers en kraanschepen voor subsea activiteiten.

Na de Tweede Wereldoorlog

De offshore activiteiten begonnen vlak na de Tweede Wereldoorlog in ondiep water. Tegenwoordig vindt, onder druk van de afnemende beschikbare hoeveelheid olie en gas dicht bij de kust, een verschuiving plaats naar diep water met extreme omstandigheden.

Onder offshore techniek wordt verstaan het ontwerpen, construeren en plaatsen van kunstwerken die dienst doen bij industriële processen of publieke voorzieningen. Hieronder valt ook de exploratie en winning van olie, gas, wind- en getijdenenergie op zee. Ook vindt verwerking en opslag bij de bron op zee plaats. Is de project logistiek hier IT-technisch goed voor elkaar? Hoe staat het met 'de yard' en andere opslag- en productielocaties?

Offshore Logistics Cloud Software

Proactief onderhoud

Er zijn remote monitoring & maintenance systemen ontwikkeld. Hiermee kunnen op afstand technische componenten van schepen en platforms worden gemonitord op performance en slijtage. Door vroegtijdige maatregelen te nemen, wordt oponthoud later voorkomen. Satelliet verbindingen en automatisering maken proactief ingrijpen mogelijk via geautomatiseerd signaleren. Dit maakt de operatie efficiënter en dus goedkoper.

Offshore Logistics Cloud Software

Enkele begrippen in de offshore wereld

 • Baggeren [dredging] en funderingswerkzaamheden [foundation]
 • Ontmanteling van platforms en kapitaalintensieve assets [decommissioning]
 • Diverse werkzaamheden op de zeebodem [subsea activiteiten]
 • Het ontginnen van gesteente of grondstoffen op de zeebodem [mining]

Marktontwikkelingen en trends

 • Windmolenparken heel ver in zee
 • Innovatieve getijdenstroom energie op de zeebodem
 • De transitie van vaste naar drijvende productieplatforms
 • Offshore ICT-systemen worden beter en socialer

Offshore Logistics 4-0 binnen handbereik

Sociale toepassingen in de supply chain zijn recente ontwikkelingen.

Ketenpartijen zijn afhankelijk van elkaar en moeten samenwerken om kosten te besparen. Partners en partijen in de aanvoerketen moeten bij elkaar in de systemen kunnen kijken en data-entry kunnen verrichten.

Het gaat ook over sociale software. Sociale software is te definiëren als software die de online interactie tussen mensen mogelijk maakt. Het creëert virtuele omgevingen waar mensen samen kunnen werken met als doel om efficiëntie en snelheid te bereiken. Er moet wel vertrouwen bestaan tussen ketenpartijen en de security van de betrokken vennootschappen moet op orde zijn. Sociaal heeft ook betrekking op gebruiksvriendelijkheid en gebruiksgemak.

Hiernaast zijn de systemen voorzien van social media functionaliteit. Messenger en live chat service kunnen worden geïntegreerd in het systeem. Yellowstar loopt hier voorop en deelt graag haar ervaringen en oplossingen met u. Dus is nu Offshore Logistics 4.0 binnen handbereik.

Offshore Logistics Cloud Software
Offshore Logistics Cloud Software

Supply chain oplossingen verrijken uw ERP en bedrijfssoftware

De meeste offshore bedrijven gebruiken voor haar interne bedrijfsvoering een ERP transactiesysteem. Dat zal voorlopig wel zo blijven. Een flexibele supply chain Star Flow oplossing geconnecteerd met Star Connect aan uw ERP maakt u heel wendbaar. U voelt nu al de toenemende druk om uw complexe business te controleren en binnen schaarsere budgetten te kunnen runnen. Vaak is rondom een ERP-systeem MS Excel nog heer en meester. Met alle narigheid van losse eindjes. Deze manier van werken brengt onoverzichtelijke data in ongecontroleerde structuren met veel kansen op fouten. Met Offshore Logistics 4.0 binnen handbereik is dit niet meer nodig en zijn al uw data volkomen geïntegreerd, geharmoniseerd en via elk apparaat (device) beschikbaar.

Yellowstar biedt met haar robuuste Star Suite onder andere

 • Structureren van uw goederenstroom en de workflow tussen mensen en afdelingen in uw onderneming.
 • Transparantie in uw supply chain 'end to end' met leveranciers, transporteurs, klanten en partners.
 • Dat zorgt voor leverbetrouwbaarheid middels planning en tracking & tracing.
 • Visibility en control op uw voorraden in uw yards, schepen en op platforms over al uw locaties.
 • Equipment management van uw kostbare kapitaalgoederen.
 • Service management zorgt voor tijdige beschikbaarheid van service artikelen en preventief onderhoud.
 • Er zijn apps voor uren- en materiaalverbruik op locatie.
 • Inzicht in uw vaak kosten intensieve projecten en het brengt uw ROI goed in beeld.
 • Control Tower voor real time on-line 24/7 performance meeting.
 • U kunt het aflezen op uw personal dashboard 'MyDay' ook met mobiele hardware.
 • Allseas, Boskalis, Huisman en Sea Trucks Group gingen u voor...

Geef een reactie