Klanten kopen waarin jij gelooft

Home / Blog / Klanten kopen waarin jij gelooft

Vrijwel iedereen kan uitleggen wat hij of zij doet voor de kost. Het overgrote deel van de ondernemers en een kleiner deel van de medewerkers kan vertellen hoe het wordt gedaan. Echter dan houdt het voor de meesten onder ons helaas snel op!

Een teleurstellend klein deel kan helder uiteenzetten waarom zij de dingen doen die zij doen. “Het waarom” sluimert op onbewust niveau. Dit zit opgesloten in het DNA van de organisatie. Het zijn de ongeschreven regels. Het is het niveau waarop klanten en de medewerkers aansluiten, waar zij in geloven, waar het vertrouwen op is gebaseerd. Het is de basis voor het vinden van nieuwe klanten, het binden van bestaande klanten en het verhogen van de motivatie van medewerkers. Klanten van Coca Cola kopen geen frisdrank maar geluk. Met Nike geef je een uiting aan je identiteit. De klanten van Apple doorbreken de standaard. Klanten kopen de merken / bij bedrijven waarmee zij zich verbonden voelen.

Wat, hoe, waarom?

Niet zozeer wat een organisatie produceert of hoe dat wordt gedaan, als wel het waarom; de geheel eigen dynamiek van wie zij is, bepaalt de koers die de organisatie vaart, haar ontwikkeling op lange termijn en uiteindelijk haar succes. Sturen op cijfers alleen levert geen winst op. Waarde creëren en sturen vanuit je eigen identiteit wel omdat deze specifieke kenmerken, mits goed en volledig doorgevoerd, nauwelijks tot niet te kopiëren zijn door de concurrentie.

Ondernemen ontwikkeld zich van product en concurrentie gericht naar mensgericht. Waar staan we voor als organisatie? Waar geloven wij in? Vijf ontwikkelingen versterken het verleggen van de focus van een rationele – naar een mensgerichte benadering gebaseerd op de eigen merkbeleving:

  1. Toenemende concurrentie
  2. Kwantitatieve problemen op de arbeidsmarkt
  3. Afnemende loyaliteit
  4. De zoektocht naar balans en zingeving
  5. De hang naar authenticiteit

Merk-waardig gedrag

Medewerkers gaan door het merk te ‘leven’ niet alleen de merkbelofte beter invullen, maar ook betekenis aan het merk ontlenen. Het beïnvloed op positieve wijze het gedrag, de communicatie en de prestatie. Hierdoor zal ‘the cap’ tussen imago en gewenste identiteit verkleinen. De positieve gevolgen zijn niet te overzien…

Stel jezelf wat vaker de vraag waarom jullie de dingen doen die je doen. Door hier integraal op aan te sluiten werk je niet alleen aan een sterk bedrijf maar verhoog je tevens de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers.

Dus onthoudt: Klanten kopen waarin jij gelooft…

DOOR PERRY SPRADO – Bureau Pieper

Geef een reactie