Ketenintegratie is digital data delen

Home / Blog / Ketenintegratie is digital data delen

Ketenintegratie is digital data delen

Ketenintegratie is digital data delen

Innovatie in de logistiek wordt complexer door een andere manier van samenwerken. Data worden steeds belangrijker. Verregaande integratie van technologieën, IoT, nieuwe en andere partners. Een gemeenschappelijke Cloud voor de industrie om gegevens te delen wordt steeds meer noodzakelijk.

Van intern functioneel denken naar digital keten denken

Ketenintegratie

Onder ketenintegratie wordt verstaan het zodanig op elkaar afstemmen van de logistieke activiteiten tussen en binnen afzonderlijke logistieke schakels, dat de logistieke processen als een geïntegreerd geheel kunnen worden bestuurd.

De logistieke activiteiten moeten daarbij worden ondersteund door een geïntegreerd informatiesysteem, met als doel de logistieke prestatie van de gehele keten te optimaliseren (Boorsma & Van Noord, 1992).

Wat levert digitale ketenintegratie en transformatie op

 • Samenwerking (efficiënter, sneller en effectiever werken);
 • Transparantie (track & trace);
 • Kostenbeheersing (kosten controlesysteem en overbodige schakels elimineren);
 • Mogelijkheid tot afstoting of uitbesteding niet-kernactiviteiten (overname door ketenpartner of partij);
 • Minder hardware zorgen door Cloud (Saas en Paas);
 • Minder afhankelijk van bestaande IT-systemen welke vaak gewoon goed werk doen maar hebben ingeboet aan flexibiliteit, connectiviteit en online real-time informatievoorziening;
 • Voorspelbaarheid door informatie (proactief service & onderhoud mogelijk);
 • Kleinere (web)apps brengen belangrijke deelgebieden van de onderneming in beeld (Niet meer afhankelijk van grote of logge transactieverwerkende systemen).

Logistiek is een stroom van de eerste tot de laatste fase

Logistiek is meer dan alleen het transport van de ene naar de andere plek. Het is een verzamelterm voor alles wat komt kijken bij het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van een stroom aan goederen vanaf de eerste tot de laatste fase.

Om je logistieke processen in goede banen te leiden, kijk je dus van het moment waarop de grondstoffen, halffabrikaten of eindproducten worden ingekocht tot het moment waarop het eindproduct naar de consument gaat.

Voorbeelden van (deel)logistieke sectoren waar dit speelt zijn bijvoorbeeld:

Measure the Perfect Order

Het gaat in de logistiek dus om ordertypes en haar inherente data, van grondstof tot eindproduct goed door de keten ‘te managen’. De volgende order types zijn te herkennen: sales order, inkooporder, productieorder en service order.

Een order management systeem (OMS) draagt er zorg voor dat ordertypes ‘gemonitord en gecontroleerd’ kunnen ‘flowen’ door het systeem. Dit is belangrijk zowel in de (multi company) bedrijven als tussen zelfstandige ondernemingen. In het laatste geval spreekt men van collaboration en control in de supply chain.

Order performance is te meten

Een voorbeeld. Ordermeting berekent het foutvrije stadium van elke inkooporder. Deze meting moet elke stap in het leven van een bestelling vastleggen. Het meet de fouten per orderregel. Maar hoe pakt men fouten op? Bijvoorbeeld, het magazijn pikt en verzendt het verkeerde item. Zodra de klant de bestelling heeft ontvangen en de fout opmerkt, contacteren zij de leverancier en informeren ze hen over de fout. De leverancier voert dan een credit in voor het fout verzonden item, er volgt retour logistiek en gaat de order opnieuw uitvoeren. Fouten worden vastgelegd en gerubriceerd (non-conformity rubriek en code). Een analyse, levert een statistiek. Nu is de orderflow gemeten en te optimaliseren in de keten.

De data-rapportage zou er dan zo uit kunnen zien:

 • Order Entry Accuracy: 99.95% Correct (5 errors per 10,000 order lines);
 • Warehouse Pick Accuracy: 99.2%;
 • Delivered on Time: 96%;
 • Shipped without Damage: 99%;
 • Invoiced Correctly: 99.8%

Internet ‘makes your materials flow’

Een opdracht in de supply chain sector, bleek een voedingsbodem te zijn voor logistieke blogs destijds. Lees om ‘de perfect order’ goed te kunnen plaatsen een voorbeeld. U kunt hier lezen over data in relatie tot de aanvoerketen en samenwerking tussen de ketenpartijen:

In deze omgeving zijn ‘on-line realtime event data streams’ geïntegreerd en kunnen steeds worden vergeleken met recente en historische gegevens. Deze analyses generen inzichten en dragen bij aan een proactieve besluitvorming. Anders gezegd: ‘u bent er steeds snel en op tijd bij… u zit stevig en tevreden in de drivers seat’.

Wat is precies een Order Management System

Een order management system (OMS) is het systeem dat u gebruikt om de bestellingen of orders bij te houden die u van klanten ontvangt voor goederen of diensten. Een OMS volgt ook klantgegevens en voorraden. Iedere firma heeft waarschijnlijk een OMS, ook al is het gewoon in de vorm van een rommelige spreadsheet.

Uw bestaande systemen kunnen blijven

Door implementatie van een innovatief Order Management Systeem in de Cloud kan bestaande software, oud of legacy, gewoon ‘operationeel’ blijven mits data exchange mogelijk is tussen de bestaande operationele systemen en uw Order Management Cloud Portal. De data uitwisseling (EDI) kan bijvoorbeeld worden gedaan via een Enterprise Service Bus (ESB). Oneerbiedig gezegd: een moderne stekkerdoos. Gebruik van een ESB bevordert structuur, harmonisatie, overzicht, standaardisatie en implementatie snelheid. Het maakt een innovatief ESB niet uit, welk systeem of database data levert.

Electronic data interchange (EDI) is uitwisseling van gestructureerde en genormeerde gegevens tussen computers van de bij een handelstransactie betrokken partijen.

Het kennen van de eigen kosten is een absolute voorwaarde alvorens men naar de keten mag kijken

Ketenkosten

Het kennen van de eigen kosten is een absolute voorwaarde alvorens men naar de keten mag kijken. Hoe kan een onderneming anders weten wat ketenintegratie gaat opleveren? De logistiek manager moet dus in nauwe samenwerking met de afdelingen inkoop en verkoop onderzoeken welke kosten er voor en na de eigen schakel worden gemaakt op het gebied van logistiek. Denk hierbij aan voorraadkosten, magazijnkosten en transportkosten die leveranciers en afnemers maken. Om kosten goed in beeld te krijgen zijn er beproefde methoden. Lees ter ondersteuning.

HARRY LUIJK – Partner at Merlyn Consult