Kent u uw Financiële Positie wel?

Home / Blog / Kent u uw Financiële Positie wel?

Dit is een interessant vraagstuk dat meestal naar voren geschoven wordt. Geen tijd, geen zin en vaak als lastig betiteld. Toch zijn er regelmatig momenten in uw leven waarin u graag uw financiële positie helder wilt hebben. Ik noem dit “kruispunt momenten”.

Onze kruispunt momenten!

Deze kunnen heel divers zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:Kruispunt momenten

  • Huwelijk
  • Geboorte kind
  • Echtscheiding
  • Overlijden
  • Verkoop onderneming
  • Werkloosheid
  • Pensioen

Uw financiële positie helder en inzichtelijk?

Hoe fijn is het dan om op financieel gebied alles helder en inzichtelijk te hebben. Ik kan u, als gecertificeerd financieel planner, helpen u hierbij inzicht te verschaffen, door uw financiële positie goed en overzichtelijk in kaart te brengen. Op basis hiervan heeft u een nul meting en kan u uw financiële toekomst verder plannen/uitwerken en de juiste beslissingen nemen.

U bent bijvoorbeeld al wat ouder en beschikt over vermogen, kinderen en kleinkinderen. Wat is dan een goede manier om bij leven reeds vermogen op fiscaal vriendelijke wijze over te hevelen naar kinderen en kleinkinderen ter vermijding van een forse claim uit hoofde van erfbelasting. Ik kan u hierin adviseren.

U nadert de 60 jaar en u vraagt zich af of u eerder kan stoppen met werken. Hoeveel pensioen en AOW krijgt u per maand/jaar, wat zijn uw lasten en wat kan er nu nog gedaan worden? Is er vermogen om te overbruggen?

De kinderen bijvoorbeeld…

U wilt uw bedrijf overdragen aan uw kinderen. Welke stappen dienen er gezet te gaan worden? Hoe bereidt u dit voor? Wat wordt er fiscaal aan mogelijkheden geboden? Wilt u meer weten over uw financiële positie neem dan gerust contact met mij op voor een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek.

MERLYN professionals in financiële planning

Brigitte van Ast FFP

Brigitte van Ast FFP | Beau Rit Beheer B.V.

Geef een reactie