Is uw advocaat een geldwolf

Home / Blog / Is uw advocaat een geldwolf

Is uw advocaat een geldwolf

Mijn advocaat informeert me over zijn correspondentie met de tegenpartij. Ik krijg veel stukken, telefoontjes en e-mails, die hij allemaal achteraf declareert.

Toen wij startten, mompelde hij wel een prijsindicatie. Wapperde meteen met ‘‘een blanco cheque’’ waarop een zeer hoog uurtarief stond zonder urenindicatie, zonder begroting dus. Ik besloot deze niet te tekenen… Hij was erg gebrand op een snel te betalen voorschot… Dat flinke voorschot was meteen op. Binnen een paar dagen al. Ik vraag schriftelijk hoe het zit met de kosten nu het voorschot subiet is vervlogen. Ik krijg desgevraagd een herziene mondelinge indicatie. Bingo 100% meer! Maar dat zou het dan ook wel zijn tot en met ‘‘de zitting’’ en wat ''gedoe'' eromheen. Ongekend. Ik geef niet toe aan de druk van een tweede voorschot. Ik vraag schriftelijk om de kosten nu toch strak in de hand te houden en om berichtgeving tussentijds om verrassing uit te sluiten. Maar, hij informeert mij tussentijds niet over de kosten. Netjes offreren, meer- en minder werk doet hij niet aan. De rekening komt vrij laat. De factuur is schrikken. Plus 200%! Herkenbaar? Terecht?

Rekening is complete verrassing

Een advocaat brengt telkens als hij stukken fabriceert, brieven schrijft, belt, faxt of een e-mailbericht stuurt, kosten in rekening. Op zich is dit logisch want ook een advocaat moet een inkomen verwerven. Ook vermeldt een advocaat nog eens kantoor kosten op zijn factuur. Hierin is de advocatuur uniek en dat is ook nog eens naast vaak vette tarieven. Dikwijls verzuimt een advocaat cliënten te informeren middels een begroting en over het kosten verloop en komt de rekening als een complete verrassing en vaak vrij laat als ‘‘de case’’ wat is ‘‘vervaagd’’. Bewust beleid? Financieel netjes omgaan met cliënten is bij tarieven tot soms wel Euro 400,00 per uur of hoger plus extra kantoor kosten wel op haar plaats?

Netelige positie

Vaak zit een cliënt in een netelige positie en daarom klopt cliënt immers aan bij zijn of haar advocaat. Voor het eerst of bij herhaling. Dat is niet voor niets. Er moet vaak snel worden geholpen c.q. gehandeld worden. Een advocaat heeft een eed afgelegd en dient mensen te helpen en bij wijze van spreken niet te beroven. Aankloppende mensen zijn vaak kwetsbaar en denken aan de zaak die moet worden opgelost en minder aan de centjes die een advocaat zal declareren; dat is vaak van later zorg.

Deze beroepsgroep zou juist een hoge moraal moeten hebben om het cliënten niet nog moeilijker te maken en met een kater achter te laten. Ongeacht of de zaak gewonnen of verloren is en ongeacht de aard van ‘‘de uitslag’’.

Kan een advocaat ook begroten?

Een advocaat zegt al snel dat begrotingen niet kunnen, omdat niet bekend is hoe zaken gaan verlopen en welke stukken nog zullen worden ingebracht. In andere bedrijfssectoren in gelijksoortige (project)omstandigheden kan dit wel. ICT’ers bijvoorbeeld, tandartsen en (bouw) ondernemers. Bovendien moet vanuit kennis en ervaring door advocaten betrouwbare indicaties kunnen worden gegeven. Daar mag dan best een afwijking zijn met de werkelijkheid maar binnen acceptabele proporties en zowel plus als min.

Orde van Advocaten

Volgens de Orde van Advocaten moet een advocaat zijn cliënt gevraagd en ongevraagd tijdig alle belangrijke (financiële) informatie verstrekken. Dat zulke info en afspraken met de tegenpartij bovendien schriftelijk moeten, staat in de nog steeds van toepassing zijnde Gedragsregels 1992 van de Orde.

Declaratiegedrag

Wat het declareren van e-mails, faxen en telefoontjes betreft: de reden dit zo nauwgezet te doen, komt enerzijds doordat advocaten op uurbasis werken en moeten verantwoorden hoeveel omzet ze draaien. Bij grote kantoren moet om de zes (6) minuten in de computer worden ingevoerd. Vaak echter wordt dat pas veel later en dus achteraf gedaan waardoor de nauwkeurigheid ontbreekt. Veelal wordt te pas en te onpas gebruik gemaakt van 6 minuten. Zelfs een vraag over een factuur of het aanvragen van een kostenoverzicht ziet u meestal weer terug op uw eigen factuur!

Wat u ook vaak ziet op uw advocaten rekening is het fenomeen studie of lezen van jurisprudentie. Ook als u dacht een advocaat te hebben gevonden met een hoog uurtarief. U dacht dat deze advocaat het vak al beheerste maar nee, er wordt nog steeds gestudeerd en nagelezen tegen een volleerd tarief. Andere beroepsgroepen studeren in eigen tijd.

Een ander fenomeen op de rekening kan zijn het inschakelen van collega’s en amices. Deze worden, zonder overleg vooraf, opgeleid op kosten van de cliënt. Vaak heb je er als cliënt niks aan. Je weet gewoon niet wat jouw advocaat eraan had en er mee deed. Desgevraagd is de uitleg vaag. Meestal wordt wel een wat lager tarief gehanteerd, maar ook hier moet u opletten.

De vrij geïsoleerde beroepsgroep is van jongs af aan opgegroeid met de vormen en uitwassen van ‘‘declaratiecultuur’’. Hierdoor is het besef ‘‘op dit punt afwijkend in de maatschappij’’ te staan niet aanwezig en is het een onderdeel van de cultuur geworden. Als wordt gewezen op misstanden dan ziet men het ‘‘in lijn van bedrijfsopvoeding en ingesleten of aangepaste normen en waarden’’ geheel anders... Advocaten zijn domweg gewend aan discussie over facturen. Ze kijken er beslist niet van op.

Wat kunt u vooraf doen om de kosten in de hand te houden?

Er zijn verschillende manieren waarop u met uw advocaat afspraken over prijstarieven kunt maken. Kijkt u maar eens op de website van NOvA dat is De Nederlandse Orde van Advocaten.

Wat kunt u achteraf doen als de factuur misplaats hoog is?

Advocaten zijn duur volgens klanten. Maar Is uw advocaat een geldwolf? Door het gebrek aan marktwerking en transparantie is het voor u als klant moeilijk om de kosten in de hand te houden. Heeft u eenmaal een advocaat ingeschakeld dan is het vaak lastig om een factuur van uw advocaat te beoordelen. Veel klanten vragen zich af: "Mag mijn advocaat op deze wijze declareren?" en "Is het mogelijk om een deel van het betaalde terug te vorderen?". Easy Justice / AdvocatenFactuur kan de factuur van uw advocaat voor u beoordelen en kijken of het mogelijk is om een deel terug te vorderen.

Een gedupeerde

Geef een reactie