Een bedrijf starten is uitdaging!

Home / Blog / Een bedrijf starten is uitdaging!

U wilt een bedrijf starten?

Veel mensen beginnen een bedrijf en het bedrijf mislukt een korte tijd later vanwege gebrek aan planning, onderzoek en organisatie. Er is zo veel meer dat gaat om het starten en exploiteren van een bedrijf dan visitekaartjes drukken of het zetten van een advertentie

in de krant en de deuren open zetten. Een heleboel mensen starten gewoon zonder enige gedachte over hoe het bedrijf voldoende inkomsten kan gaan genereren, hoe de rekeningen moeten worden betaald en bovendien uiteindelijk winst wordt gemaakt.

Businessplan

Alvorens een nieuw bedrijf te starten, moet rekening worden gehouden met verschillende zaken. Onderzoek en analyse moet gebeuren, en een businessplan moet worden opgesteld. Een businessplan is sowieso vereist als u financiering wil verkrijgen. De geldschieter wil weten wat precies moet worden geïnvesteerd en wil enige garantie om zijn geld terug te krijgen. Kredietverstrekkers zijn het, die risico nemen dus ze willen er zeker van zijn dat uw bedrijf ten minste een 90% kans van slagen heeft. Een goed geschreven businessplan zal een overzicht van elk aspect van het bedrijf geven en de geldschieter een duidelijk beeld moeten geven om hen te helpen bij hun besluit tot financiering. Het zal u ook helpen om realistische doelen en doelstellingen te stellen om zo succesvol mogelijk te zijn.

Uw businessplan dient te omvatten

Het bedrijf “mission statement”, Een beschrijving van het bedrijf en de producten of diensten die worden aangeboden, Een beschrijving van de markt en demografie, met inbegrip van de markt voor uw product en/of dienst. Een overzicht van uw doelgroep markt in detail, en of die markt zwak of sterk is. Is de markt verzadigd, of is er ruimte voor meer van het product of dienst?, Een beschrijving van de locatie, en of het bedrijf ook een online tegenhanger zal hebben of krijgen en klanten dus producten of diensten online kunnen afnemen, Wat voor soort bedrijfsorganisatie uw bedrijf zal krijgen, bijvoorbeeld een eenmanszaak, VOF, BV, etc. Anders gezegd: hoeveel aansprakelijkheid kan en wilt u dragen? Welke kosten wilt u maken?, De voorgenomen fysieke locatie van het bedrijf, Een beschrijving van de concurrentie [competitie], en wat uw duurzaam concurrentievoordeel zal zijn. Als u bijvoorbeeld een boekhandel wilt openen, welk product of welke service zal u aanbieden aan uw klanten dat andere boekhandels in uw omgeving niet kunnen aanbieden?, U zal hoe uw product of dienst zich onderscheiden van andere soortgelijke producten en diensten in uw regio, Een beschrijving van het bestuur van het bedrijf, Een beschrijving van het bedrijfspersoneel, Een organisatorische structuur zoals een organigram, Een gedetailleerde SWOT-analyse. SWOT staat voor sterke, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Sterke en zwakke punten zijn intern. Kansen en bedreigingen zijn extern, Toepassing en het verwachte effect van de lening of investering, Hoe uw bedrijf zal bouwen aan en onderhouden van leverancier relaties, Hoe zit het met supply chain management? Detaillering hoe de keten van leveranciers van uw goederen er uit ziet en wordt beheerd. Hetzelfde geldt uiteraard voor uw afzetkanaal, waar zit u zelf in de supply chain?, Wat de prijsstrategie van uw bedrijf zal zijn, Wat voor soort klant relatiebeheer uw bedrijf zal hebben en hoe u loyaliteit van de klant zal kunnen ontwikkelen, Een samenvatting van uw visie en plannen. Welke (globale) richting zal uw bedrijf opgaan?

Gedetailleerde financiële plannen die bevatten

Een financiële projectie die toont: de netto omzet, netto winst, netto winstmarge, activa omzet, rendement op activa, kostprijs van verkochte goederen, variabele en vaste uitgaven, voorraad, debiteuren, vlottende activa, vaste activa, totale activa, andere vlottende activa en bruto marge, Te verwachten cash positie van het eerste jaar, Een drie-jaar financiële projectie die baten en lasten schetst.

Tegenvallers

U zal moeten plannen en laten zien hoe uw bedrijf zal overleven in matige tijden, en hoe het haar rekeningen zal betalen in stormachtige perioden. Een plan voor onvoorziene gebeurtenissen is slim, en kan u een hoop verdriet besparen als er iets gebeurt met uw bedrijf zoals brand, overstromingen, etc.. De meeste ondernemers kunnen zich niet veroorloven business te verliezen vanwege een onverwachte ramp, dus vooruit plannen en voorzieningen treffen is van cruciaal belang voor de gezondheid van uw bedrijf.

Werken aan klanten

Nadat uw bedrijf open is, zal u moeten bouwen, werken aan en onderhouden van een klantenbestand. Iedereen is uw klant, zie dat maar breed. Maak of lever het beste product of dienst. Zoek de juiste klanten die bij uw product of dienst passen. Behoudt de loyaliteit van uw klanten en uw bedrijf zal floreren. Biedt naast uw duurzaam concurrentieel voordeel iets dat niemand anders in uw omgeving biedt. Starten van een bedrijf is een tijd van hard werken. Het algehele succes van uw bedrijf is afhankelijk van de voorbereidende werkzaamheden die u in het begin hebt gedaan. Uw harde werken zal vruchten afwerpen wanneer klanten uw bedrijf ondersteunen en u business gunnen. Winst zal niet uitblijven en uw onderneming kan groeien. U ziet, een bedrijf starten, er komt nogal wat bij kijken!

HARRY LUIJK – Partner at Merlyn Consult

Geef een reactie