ABC voordelen geven logistiek ROI

Home / Blog / ABC voordelen geven logistiek ROI
ABC voordelen geven logistiek ROI

ABC voordelen geven logistiek ROI

Momenteel ben ik onder meer betrokken bij stevige sales trajecten in de (intermodale) logistieke sector, 4PL LSP en construction offshore/ projects.

Het valt mij steeds weer op dat in bedrijven wordt geworsteld met het vraagstuk van het toerekenen van de kosten, de opbrengsten en het bepalen van het resultaat. Wat kosten activiteiten en hoe renderen ze?

Wat is ons rendement?

Wat is ons rendement op geïnvesteerd vermogen per proces en activiteit? Waar, wanneer en hoe sturen wij de processen en activiteiten het best?

Geen verrassing

Door opgedane kennis en ervaring was dit voor mij echter geen verrassing. Dit vraagstuk is van alle tijden en plaatsen. Wat nu anders is dan vroeger is; dat door de ICT (data) versnelling van de laatste jaren deze materie natuurlijk veel makkelijker is 'te handelen'. Veel 'old school' ERP en bedrijfssoftware is echter niet in staat de beschreven uitdaging voldoende te verwerken. De ingezette software moet dus wel 'ABC ready' zijn. ABC voordelen geven logistiek ROI. Nog steeds is kennis van 'de business' in bedrijven leidend en is ICT, juist toegepast, noodzakelijke rekenkundige ondersteuning.

Wat wil het logistiek management bereiken?

Ik noem hier graag een concreet voorbeeld. Containers worden vanuit bijvoorbeeld Rotterdam gedistribueerd in het achterland (Hinterland) Europa en veelal door Duitsland.

Er zijn veel activiteiten te onderkennen zoals het transport van containers per barge, truck of rail. Tussentijdse opslag in depot. Voor- en na-transport naar het depot, de transportmiddelen en de (bestemming) locaties.

ABC voordelen geven logistiek ROI

Keuzes maken

Er kunnen en moeten veel keuzes gemaakt worden. Dat is lastig en er zijn dikwijls ook veel alternatieven aanwezig. De afreken en/of factuurstromen zijn veelal aanzienlijk. In dit hele speelveld wil het (logistieke) management een geoptimaliseerd proces realiseren. In de logistieke sector staat het rendement al vele jaren behoorlijk onder druk! Het is dus meteen ook noodzaak!

Bedrijven willen het maximale rendement op het geïnvesteerde vermogen (ROI).

Hierbij kunt u natuurlijk meteen denken aan meerdere aspecten. Er zijn veel vraagstukken die het ROI kunnen beïnvloeden. Het, in logistiek, belangrijke planningsaspect laten wij hier ook buiten beschouwing.

Advanced Planning & Scheduling (APS) vergt een blog op zich. Hier hebben wij het over Activity Based Costing (ABC).

Kosten en tarieven

De logistieke sector heeft te maken met vele activiteiten, kostensoorten), opslagen en (bijzondere) tarieven. Bovendien zijn in de logistieke keten (supply chain) vele partijen betrokken.

ABC voordelen geven logistiek ROI

Activity based costing: wat is dat?

Volgens Dr. Dick van Damme van Amsterdam University is activity based costing zeer geschikt om indirecte en algemene kosten te specificeren. In ABC worden deze kosten niet direct aan kostendragers zoals producten, diensten of klanten toegerekend, maar via een tussenschakel: de activiteiten. Door eerst de kosten per activiteit te specificeren en daarna de activiteiten aan de kostendragers toe te wijzen, ontstaat een gedetailleerd en nauwkeurig beeld over de werkelijke kosten van kostendragers.

Per product, dienst of klant kan via de activiteitenveroorzakers nauwkeurig een lijst worden opgesteld met het aantal activiteiten dat voor die kostendrager nodig is. Omdat per activiteit de kosten bekend zijn, volstaat een optelsom om de totale kosten per kostendrager te verkrijgen.

ABC voordelen geven logistiek ROI

Zes stappen

Als alle zes stappen doorlopen zijn, levert het ABC-concept een beeld op van de werkelijke kosten die een product, dienst of klant opslokt. Dit levert soms verrassende inzichten op. Een product of klant die veel omzet genereert, kan zoveel kosten met zich meebrengen dat het te overwegen is het product uit het assortiment te halen of de klant te lozen.

Ik adviseer u het hele interessante artikel te lezen door op deze link te klikken.

Invoeren van activity based costing

Activity based costing is een goede methode om de kostprijs van producten of diensten te berekenen. Echter, niet iedere onderneming is hiervoor geschikt. Om het systeem in te voeren moet bovendien zorgvuldig te werk worden gegaan. De volgende stappen moeten worden gemaakt adviseert WEKA:

  • Informeren van werknemers en managers over activity based costing. Dit voorkomt onduidelijkheden over het systeem en geruchten over reorganisaties die het gevolg zouden kunnen zijn van de methode.
  • Bepalen en beschrijven van kostenplaatsen (bedrijfsonderdelen als inkoop, logistiek of administratie).
  • Bepalen van de cost drivers (kostenveroorzakers zoals bijvoorbeeld het maken en opsturen van offertes, transportkosten en inboeken van facturen).
  • Toekennen van kosten aan activiteiten en bepalen van de prijs per activiteit.
  • Bepalen in hoeverre ieder product ‘gebruik maakt’ van de hierboven beschreven bedrijfsonderdelen en cost drivers.
  • Bepalen van de kostprijs per product. Ofwel: de totale kosten van een activiteit gedurende een tijdsperiode voor de productie van een goed of dienst.
  • Lees graag verder het artikel van WEKA en klik op deze link.

Modelleren en beschrijven van processen is belangrijk

Processen verbeteren vanuit een situatie die u nog niet beheerst, is niet slim. Om activiteiten beter uit te kunnen voeren, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de inhoud en de prestaties van een proces. Procesbeheersing geeft dit inzicht.

Hierbij is het belangrijk om te bedenken dat procesbeheersing iets is waar alle betrokkenen van een proces elke dag mee bezig zijn. Het gaat om verantwoordelijkheden, openheid en standaardisatie.

ABC voordelen geven logistiek ROI

Procesbeheersing

Procesbeheersing leidt tot grip op processen en activiteiten en hiermee tot grip op de organisatie, de kwaliteit en de kosten.

Geef een reactie